SUYUN TANIMI | SU ARITMA | SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ | SSS
İçme Suyu Arıtma | Evsel Su Arıtma | Endüstriyel Su Arıtma | Deniz Suyu Arıtma | Yüzey Suyu Arıtma | Atık Su Arıtma

Haber - 1

Denizli ili ilçe Kaymakamlığına bağlı 23 köyün içme suyu Arıtım Sistemleri başarıyla devreye alındı.

29/06/2013

Haber - 2

Grand Yazıcı Otel Marmaris 18 m3 / saat Filtrasyon Sistemi Revizyonu yapıldı.

13/06/2013

Haber - 3

İzdemir Enerji A.Ş. 50 m3/gün Kullanma ve Kazan Besleme Suyu sistemi başarıyla devreye alındı.

01/03/2013

Haber - 4

Vatanseven Hastanesi 100 m3/gün ,genel Kullanma Suyu Sistemi Revizyonu tamamlandı.

12/02/2013

Haber - 5

Ege Gaz A.Ş. 200 Ton / Gün Genel Arıtma Sistemi

12/01/2013

Haber - 6

Konfor Öğrenci Yurdu 30 m3 / gün Arıtma Sistemi başarıyla devreye alındı.

04/09/2012

Haber - 7

ŞİŞECAM Asmaş Proses ve içme su arıtma sistemleri için ilave ekipmanlar yapılmış, sistem kapasitesi artırılmış Ve gerekli revizyonlar yapılarak sistemin çalışma verimliliği artırılmıştır.

12 Nisan 2011

Haber - 8

Foça Eğitim Komutanlığı 10 Ton/Gün Arıtma Sistemi devreye alındı.

22/05/2012

Haber - 9

Menemende büyükbaş besi çiftliği için 25 Ton/Gün R.O. Arıtma Kuruldu.

24/01/2012

Haber - 10

MİLAS TAVUK ÇİFTLİĞİ 140 bin kapasiteli kanatlıların içme suyu arıtma sistemleri başarıyla devreye alınmıştır.

Alınan Sonuçlar;

Kanatlılarda mortalite (ölümler) azalmış fark edilir kilo artışları görülmüştür. Mühendis arkadaşlarımızın hassasiyetle sonuçlandırdıkları projeleri için teşekkür ederiz.

8 Ekim 2010

Yüzey Suyu Arıtma Sistemleri

Dünyada temiz su olanakları azalıp, varlığı daha değerli hale geldikçe, çeşitli amaçlara yönelik su kullanımları için istenilen kalitede, su hazırlamanın önemi de artmaktadır.

Şehirlerin içme suyu ihtiyacının ve endüstriyel, ticari ve evsel kullanımlar için gereksinim duyulan kalite gereklerinin karşılanması, su arıtma mühendisliğinin hayati görevini oluşturmaktadır.

Optus Mühendislik nehir, göl ve baraj gölü gibi yüzey suyu kaynaklarının içerdiği askıda maddeler ile kimyasal ve biyolojik kirleticilerin arıtılarak standartlara veya tanımlanan özel değerlere uygun olacak şekilde içme, kullanma veya endüstriyel proses suyu kalitesine getirilmesi maksadıyla farklı teknolojiler kullanarak arıtma tesisleri kurmaktadır.

Arıtma tesislerinin dizaynı ve projelendirilmesi müşteri beklentileri ve teknolojik ihtiyaçlar göz önüne alınarak uzman muhendis kadromuz tarafından yapılmaktadır. Konvansiyonel arıtma yöntemleri kullanılabildiği gibi gerektiğinde farklı yöntem ve uygulamalarda yapılabilmektedir.

Kullanılan teknolojiler arasında bulanık ve hümik suların berraklaştırılması için pıhtılaştırma, yumaklaştırma, basit veya lamelli çökeltme, basınçlı veya yerçekimli hızlı kum filtrasyonu, yavaş kum filtrasyonu; sert suların arıtımı için iyon değiştirme, tuzluluk giderimi için iyon değiştirme ve ters ozmoz; organik maddelerin giderimi için biyolojik arıtma, dezenfeksiyon için de aktif karbon adsorpsiyonu, klorlama, ozonlama ve ultraviyole yöntemleri bulunmaktadır.

Koagülasyon:

Ham suyun içinde bulunan çökelmeyen kolloidal maddeler ve yavaş çöken askıda katı maddeleri hızlı çökelen floklara çevirmek için suya kimyasal madde eklenir.Suya kimyasal madde katılarak hızlı karıştırılmasına, kolloidal ve askıda katı maddelerin destabilize edilmesine ve destabilize edilmiş katı maddelerin birleşmesine koagülasyon denir.

Flokülasyon:

Flokülasyon, koagülasyon işlemi sonucunda destabilize edilmiş küçük flokların yavaş karıştırılarak birleşmesi ve hızlı çökebilen büyük flokların oluşması işlemidir. Yavaş karıştırma işlemi, mekanik karıştırma, havalı karıştırma ve hidrolik karıştırma işlemleriyle yapılır.

Filtrasyon:

Filtrasyon, kimyasalla koagüle edilip çöktürülmüş ham suyun içindeki çökeltilememiş askıdaki katı maddeleri tutmak ve yüksek kalitede içme suyu elde etmek için suyun filtre ortamından geçirilmesi işlemidir.

Nehir suyu arıtma üniteleri, nehir-yüzey suyunun kullanma suyuna dönüştürülmesi için tasarlanmış sistemlerdir. Optus Mühendislik nehir suyu arıtımı konusunda kompakt üniteler tasarlayıp imal etmektedir. Ünitenin yer değiştirmesine olanak sağlamak amacıyla modüler olarak tasarlanıp imal edilmektedir. Nakledilmesi ve kurulması kolay olan ünitelerimiz, ekonomik olması ve kolay çalıştırılabilmesi dolayısıyla da, yüzey suyundan istifade edebilen yerleşim bölgeleri tarafından tercih edilmektedir. Firmamız tarafından istenilen kapasiteye göre projelendirilip imalatı yapılabilir.© Optus 2014