SUYUN TANIMI | SU ARITMA | SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ | SSS
İçme Suyu Arıtma | Evsel Su Arıtma | Endüstriyel Su Arıtma | Deniz Suyu Arıtma | Yüzey Suyu Arıtma | Atık Su Arıtma


Teknoloji

In recent years, people have become more concerned about where their water comes from and what their water includes, and have begun to worry about the overall safety of tap water due to factors like decontamination residue.

Coway has over 15 years of experience manufacturing water filtration system and dedicates to develop the most advanced water filtration technology for a better life for everyone in the world. The company applies the Reverse Osmosis (R/O) filter which is the most reliable water filter system in the current market to all Coway water filtration units and invests more than $30million on water related Research & Development per year. Therefore Coway delivers the best quality water to the user.

R/O Membran

R/O başlangıçta Deniz Kuvvetleri için temiz içme suyu sağlamak için ABD hükümeti tarafından geliştirilen ileri teknolojiyle atılan teknik bir atılımdır. Reverse Osmosis işlemi özel bir yarı geçirgen zardan ham (musluk) suyun basıncı kullanılarak suyun itilmesiyle kaliteli içme suyu elde edilir. Bu gelişmiş, moleküler düzeyde ayrıştırmayla, H20 molekülleri, musluk suyunuzdaki kirleticilerle ayrı eğilimler gösterir. Temiz su, rezerv tankına dolarken, reddedilen parçacıklar ve kirleticiler evyenizin altından atık su hattından atılır. Firmamızın öncesinde şebeke suyun karakteristik eğilimlerine göre öngördüğü bazı ilave proseslerle rezerv tankındaki temiz su yeninden aktive edilerek, sadece sağlıklı değil, iyileştirici özellikleri taşıyan bir su tüketimini olanak sağlanır.© Optus 2014