SUYUN TANIMI | SU ARITMA | SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ | SSS
İçme Suyu Arıtma | Evsel Su Arıtma | Endüstriyel Su Arıtma | Deniz Suyu Arıtma | Yüzey Suyu Arıtma | Atık Su Arıtma

Haber - 1

Denizli ili ilçe Kaymakamlığına bağlı 23 köyün içme suyu Arıtım Sistemleri başarıyla devreye alındı.

29/06/2013

Haber - 2

Grand Yazıcı Otel Marmaris 18 m3 / saat Filtrasyon Sistemi Revizyonu yapıldı.

13/06/2013

Haber - 3

İzdemir Enerji A.Ş. 50 m3/gün Kullanma ve Kazan Besleme Suyu sistemi başarıyla devreye alındı.

01/03/2013

Haber - 4

Vatanseven Hastanesi 100 m3/gün ,genel Kullanma Suyu Sistemi Revizyonu tamamlandı.

12/02/2013

Haber - 5

Ege Gaz A.Ş. 200 Ton / Gün Genel Arıtma Sistemi

12/01/2013

Haber - 6

Konfor Öğrenci Yurdu 30 m3 / gün Arıtma Sistemi başarıyla devreye alındı.

04/09/2012

Haber - 7

ŞİŞECAM Asmaş Proses ve içme su arıtma sistemleri için ilave ekipmanlar yapılmış, sistem kapasitesi artırılmış Ve gerekli revizyonlar yapılarak sistemin çalışma verimliliği artırılmıştır.

12 Nisan 2011

Haber - 8

Foça Eğitim Komutanlığı 10 Ton/Gün Arıtma Sistemi devreye alındı.

22/05/2012

Haber - 9

Menemende büyükbaş besi çiftliği için 25 Ton/Gün R.O. Arıtma Kuruldu.

24/01/2012

Haber - 10

MİLAS TAVUK ÇİFTLİĞİ 140 bin kapasiteli kanatlıların içme suyu arıtma sistemleri başarıyla devreye alınmıştır.

Alınan Sonuçlar;

Kanatlılarda mortalite (ölümler) azalmış fark edilir kilo artışları görülmüştür. Mühendis arkadaşlarımızın hassasiyetle sonuçlandırdıkları projeleri için teşekkür ederiz.

8 Ekim 2010

Sistem Mühendisliği

Bir RO sistem dizaynı için gerekli üç data aşağıdaki gibidir.

  • Giriş Suyu Kalitesi
  • İstenen Arıtılmış Su Kalitesi
  • İstenen Su Miktarı

Giriş Suyu Kalitesi

Sistem dizaynında, emniyetli olması için, giriş suyu analizlerinde en kötü durum göz önüne alınır. Analizlerin bütün parametreleri içermesi ve sağlıklı ölçümlerle yapılması gerekir.

Ayrıca en uygun giriş suyunun seçimi için eldeki bütün suların analizlerinin yapılması faydalıdır.

Daha önce belirtildiği gibi, membran sistem performansını etkileyen bazı iyonik kontaminantlar vardır. Ayrıca her su kaynağı için minimum su sıcaklığının belirlenmesi gerekir.

RO cihazlarına girişten önce ham suyun durumuna göre gerekli olabilecek işlemler, pH ayarı için asit dozlama, ön filtrasyon, klor ve organik madde giderme, demir/mangan giderme, sertlik giderme, antiskalant dozlama olarak sayılabilir.

İstenen Arıtılmış Su Kalitesi

Eğer ülke çapında veya uluslararası bir standart varsa, bu amaçlanan kaliteyi oldukça kolaylaştırır. Aksi takdirde kullanım amaçları belirleyici faktör olacaktır.

Çıkışta degazör kullanarak CO2 giderme, pH ayarlaması gibi işlemler veya (UV) Ultraviyole dezenfeksiyonu gibi işlemler istenebilir.

İstenen Su Miktarı

Kısa ve uzun vadeli su miktarının dikkate alınması önemlidir. Maksimum veya öngörülen kullanım miktarının göz önüne alınması gerekir. Bu bağlamda, günlük, haftalık, su kullanımları söz konusudur.

Bu çalışmayla ayrıca, RO sisteminin minimum arıtım kapasitesi de belirlenmelidir.

Avaraj saatlik ve pik debiler, depo ve dağıtım şebekesini belirler. RO sistemleri pik debiye göre dizayn edilmezler, 24 saatlik günün, 20 saati çalışıyor kabul edilirler.

Depo kullanıldığında, seviye şalterleri, RO sisteminin mümkün olduğu kadar uzun sürelerde çalışıp durmasını sağlayacak şekilde dizayn edilmelidir. RO pompaları sık sık devreye girip çıkmamalıdır.

Kullanılan Malzeme ve RO Cihazındaki Armatürler

RO cihazlarında genelde, yüksek basınç tarafında paslanmaz çelik borularına, düşük basınç tarafında ise UPVC kullanılır.

Cihaz üzerinde asgari bulunması gereken armatürler arasında dijital iletkenlik metre, gliserinli paslanmaz çelik manometreler, debi metreler, 5 mikron filtre, antiskalant dozlama ünitesi, kapasite ve kalite ayar vanalarını sayabiliriz.

Depolama ve Dağıtım

RO sularının depolanması uygulamada, gıda tüzüğüne uygun (PE) polietilen veya paslanmaz çelik depolarda, kullanma yerlerine dağıtım ise suyun pH'ının 7'nin altında olabileceği dikkate alınarak (PP) polipropilen borularla yapılmalıdır.© Optus 2014