SUYUN TANIMI | SU ARITMA | SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ | SSS
İçme Suyu Arıtma | Evsel Su Arıtma | Endüstriyel Su Arıtma | Deniz Suyu Arıtma | Yüzey Suyu Arıtma | Atık Su Arıtma

Haber - 1

Denizli ili ilçe Kaymakamlığına bağlı 23 köyün içme suyu Arıtım Sistemleri başarıyla devreye alındı.

29/06/2013

Haber - 2

Grand Yazıcı Otel Marmaris 18 m3 / saat Filtrasyon Sistemi Revizyonu yapıldı.

13/06/2013

Haber - 3

İzdemir Enerji A.Ş. 50 m3/gün Kullanma ve Kazan Besleme Suyu sistemi başarıyla devreye alındı.

01/03/2013

Haber - 4

Vatanseven Hastanesi 100 m3/gün ,genel Kullanma Suyu Sistemi Revizyonu tamamlandı.

12/02/2013

Haber - 5

Ege Gaz A.Ş. 200 Ton / Gün Genel Arıtma Sistemi

12/01/2013

Haber - 6

Konfor Öğrenci Yurdu 30 m3 / gün Arıtma Sistemi başarıyla devreye alındı.

04/09/2012

Haber - 7

ŞİŞECAM Asmaş Proses ve içme su arıtma sistemleri için ilave ekipmanlar yapılmış, sistem kapasitesi artırılmış Ve gerekli revizyonlar yapılarak sistemin çalışma verimliliği artırılmıştır.

12 Nisan 2011

Haber - 8

Foça Eğitim Komutanlığı 10 Ton/Gün Arıtma Sistemi devreye alındı.

22/05/2012

Haber - 9

Menemende büyükbaş besi çiftliği için 25 Ton/Gün R.O. Arıtma Kuruldu.

24/01/2012

Haber - 10

MİLAS TAVUK ÇİFTLİĞİ 140 bin kapasiteli kanatlıların içme suyu arıtma sistemleri başarıyla devreye alınmıştır.

Alınan Sonuçlar;

Kanatlılarda mortalite (ölümler) azalmış fark edilir kilo artışları görülmüştür. Mühendis arkadaşlarımızın hassasiyetle sonuçlandırdıkları projeleri için teşekkür ederiz.

8 Ekim 2010Evsel Atık Su Arıtma Sistemleri

Evsel nitelikli atık suyun arıtımında en uygun yöntem biyolojik arıtmadır. Arıtma çıkış suyu deşarj kriterlerine uygun olduğundan bahçe sulamada kullanılabilir. Bu kapsamda, betonarme ya da saç tank şeklinde biyolojik arıtma uygulama hizmeti sunmaktadır.

Evsel atık su arıtma sistemleri uygulama alanları ; Kooperatifler, Oteller, Toplu konutlar, Lojmanlar, Askeri birlikler, Fabrikalar, Kampüsler, Çiftlikler, Yazlık siteler, Şantiyeler, Hastaneler, Konaklama tesisleri ve yurtlar vb. dir.

Evsel atık suların arıtılmasında şu temel işlemler kullanılmaktadır:

Ön Arıtma Üniteleri
  • Kaba ızgaradan geçirme
  • İnce ızgaradan geçirme
  • Kum tutucudan geçirme
  • Ön çökeltme havuzları
  • Debi ölçümü
İkincil Arıtma Üniteleri
  • Biyolojik arıtma
  • Son çökeltme havuzlan
  • Üçüncül Arıtma Üniteleri
  • Azot giderimi
  • Fosfor giderimi

Arıtılmış atık sular eğer sulama suyu olarak kullanılacaksa dezenfeksiyon işlemi tatbik edilmektedir. Tüm biyolojik arıtma sistemlerinde yan ürün olarak çamur oluşmaktadır. Bu oluşan çamurun çevreye zarar vermeyecek şekilde bertarafı için değişik çamur çürütme (stabilizasyon) sistemleri ve susuzlaştırma ekipmanları kullanılabilmektedir.

Çamur bertarafında en çok yoğunlaştırma, çamur çürütme ve susuzlaştırma işlemleri uygulanmaktadır.

Yoğunlaştırma: Arıtma tesislerinde çamur miktarını azaltmak ve çamur işleme birimlerinin boyutlarını azaltmak amacıyla uygulanmaktadır.

Çamur Çürütme: Aerobik ve anaerobik ortamda çamurların mikroorganizmalar aracılığı ile parçalanması işlemidir.

Susuzlaştırma: En çok kullanılanlar çamur kurutma yatakları ile filtrepres ve beltpres gibi susuzlaştırma işlemleridir.

Evsel atık su arıtma sistemleri de tıpkı endüstriyel atık su arıtma sistemleri gibi betonarme veya paket arıtma olarak 2 farklı tipte kurulabilmesine rağmen en çok tercih edilen tipi paket tipte olanlardır.© Optus 2014