SUYUN TANIMI | SU ARITMA | SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ | SSS
İçme Suyu Arıtma | Evsel Su Arıtma | Endüstriyel Su Arıtma | Deniz Suyu Arıtma | Yüzey Suyu Arıtma | Atık Su Arıtma

Haber - 1

Denizli ili ilçe Kaymakamlığına bağlı 23 köyün içme suyu Arıtım Sistemleri başarıyla devreye alındı.

29/06/2013

Haber - 2

Grand Yazıcı Otel Marmaris 18 m3 / saat Filtrasyon Sistemi Revizyonu yapıldı.

13/06/2013

Haber - 3

İzdemir Enerji A.Ş. 50 m3/gün Kullanma ve Kazan Besleme Suyu sistemi başarıyla devreye alındı.

01/03/2013

Haber - 4

Vatanseven Hastanesi 100 m3/gün ,genel Kullanma Suyu Sistemi Revizyonu tamamlandı.

12/02/2013

Haber - 5

Ege Gaz A.Ş. 200 Ton / Gün Genel Arıtma Sistemi

12/01/2013

Haber - 6

Konfor Öğrenci Yurdu 30 m3 / gün Arıtma Sistemi başarıyla devreye alındı.

04/09/2012

Haber - 7

ŞİŞECAM Asmaş Proses ve içme su arıtma sistemleri için ilave ekipmanlar yapılmış, sistem kapasitesi artırılmış Ve gerekli revizyonlar yapılarak sistemin çalışma verimliliği artırılmıştır.

12 Nisan 2011

Haber - 8

Foça Eğitim Komutanlığı 10 Ton/Gün Arıtma Sistemi devreye alındı.

22/05/2012

Haber - 9

Menemende büyükbaş besi çiftliği için 25 Ton/Gün R.O. Arıtma Kuruldu.

24/01/2012

Haber - 10

MİLAS TAVUK ÇİFTLİĞİ 140 bin kapasiteli kanatlıların içme suyu arıtma sistemleri başarıyla devreye alınmıştır.

Alınan Sonuçlar;

Kanatlılarda mortalite (ölümler) azalmış fark edilir kilo artışları görülmüştür. Mühendis arkadaşlarımızın hassasiyetle sonuçlandırdıkları projeleri için teşekkür ederiz.

8 Ekim 2010Doğal Arıtma

Evsel atık suların arıtılmasında kullanılan yöntemlerden birisi de son yıllarda gelişmekte olan “Doğal Arıtma” diğer bir adıyla “Yapay sulak alan” sistemleridir. Kirli suların arıtılmasında kullanılan bu sistemler; sazlık ve bataklık alanların kirleticileri yok etme özelliği ve eko-sistem içindeki öneminin fark edilmesi sonucu bunların yapay olarak inşa edilmesi esasına dayanır.

Doğal sulak alanlar ortamdaki güneş enerjisi kullanabilme ve kendi kendini yenileyebilme özelliğine sahiptirler. Organik ve inorganik kirleticileri, askıda katı maddeyi, toksik maddeleri, ağır metalleri ve hastalık yapıcı mikroorganizmaları giderebilmesinden dolayı yüksek miktarda arıtım kapasitesine sahiptirler.

Doğal arıtma sisteminin birinci kademesini mevcut fosseptik yapıları oluşturmaktadır. Fosseptik çıkış suları ile beslenen yapay sulak alanlarda yapılan arıtma sonucunda, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinin öngördüğü değerlerin altında kirletici konsantrasyonlarına ulaşmak mümkün görülmektedir. Bu durumda kırsal yerleşim yerlerimize ait atık sular alıcı ortamlara güvenle deşarj edilebilir değerlere ulaşacaktır.

Doğal arıtmada genel olarak köklü, suya dayanıklı bitki türleri kullanılmaktadır. Doğal arıtmada kullanılan bitkiler, su akışına direnç göstererek, suyun içerisindeki askıda katı maddelerin çökelmesini sağlarlar. Bitkiler bir yandan kendi gelişimleri için suyun içerisindeki besin maddelerini doğrudan alırken; diğer yandan da kök bölgelerine çözünmüş oksijen iletmek suretiyle bakteri faaliyeti için elverişli bir ortam yaratırlar.

Bu sistemin yatırım ve işletme maliyetinin düşük olması, ekolojik ve görsel açıdan bir çok olumlu yanlarının bulunması, bu teknolojilerin önemli üstünlüklerindendir.

Paket Arıtma Sistemlerinin Özellikleri:

  • Görüntü kirliliği oluşturmazlar.
  • Sistemlerinin montajı ve demontajı kolaydır, tesis istendiğinde kolayca taşınabilir.
  • İşletilmesi çok kolay, insan müdahalesi yok denecek kadar az olan otomatik sistemlerdir.
  • Tesisin devreye alınıp devreden çıkartılması kolaydır.
  • Tesis kokusuz çalışır ve gürültü problemi nispeten yoktur.
  • Arıtma tesisinin ilk yatırım maliyeti ve işletme gideri nispeten düşüktür.


© Optus 2014