SUYUN TANIMI | SU ARITMA | SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ | SSS
İçme Suyu Arıtma | Evsel Su Arıtma | Endüstriyel Su Arıtma | Deniz Suyu Arıtma | Yüzey Suyu Arıtma | Atık Su Arıtma

Haber - 1

Denizli ili ilçe Kaymakamlığına bağlı 23 köyün içme suyu Arıtım Sistemleri başarıyla devreye alındı.

29/06/2013

Haber - 2

Grand Yazıcı Otel Marmaris 18 m3 / saat Filtrasyon Sistemi Revizyonu yapıldı.

13/06/2013

Haber - 3

İzdemir Enerji A.Ş. 50 m3/gün Kullanma ve Kazan Besleme Suyu sistemi başarıyla devreye alındı.

01/03/2013

Haber - 4

Vatanseven Hastanesi 100 m3/gün ,genel Kullanma Suyu Sistemi Revizyonu tamamlandı.

12/02/2013

Haber - 5

Ege Gaz A.Ş. 200 Ton / Gün Genel Arıtma Sistemi

12/01/2013

Haber - 6

Konfor Öğrenci Yurdu 30 m3 / gün Arıtma Sistemi başarıyla devreye alındı.

04/09/2012

Haber - 7

ŞİŞECAM Asmaş Proses ve içme su arıtma sistemleri için ilave ekipmanlar yapılmış, sistem kapasitesi artırılmış Ve gerekli revizyonlar yapılarak sistemin çalışma verimliliği artırılmıştır.

12 Nisan 2011

Haber - 8

Foça Eğitim Komutanlığı 10 Ton/Gün Arıtma Sistemi devreye alındı.

22/05/2012

Haber - 9

Menemende büyükbaş besi çiftliği için 25 Ton/Gün R.O. Arıtma Kuruldu.

24/01/2012

Haber - 10

MİLAS TAVUK ÇİFTLİĞİ 140 bin kapasiteli kanatlıların içme suyu arıtma sistemleri başarıyla devreye alınmıştır.

Alınan Sonuçlar;

Kanatlılarda mortalite (ölümler) azalmış fark edilir kilo artışları görülmüştür. Mühendis arkadaşlarımızın hassasiyetle sonuçlandırdıkları projeleri için teşekkür ederiz.

8 Ekim 2010Atık Su Arıtma Sistemleri

Dünya nüfusunun zaman içinde artışı ve su kaynaklarının dünya üzerinde eşit olarak dağılmaması (Afrika ve Ortadoğu vb.)  gibi nedenlerle su kirliliği önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Yılda 40.000 km3 tatlı su okyanuslardan karalara transfer olmaktadır. Bu suyun büyük bir kısmı taşkın vb. nedenlerle kaybolurken kullanılabilir su miktarı yıllık olarak 9.000 km3 olmaktadır. Dünya nüfusunun yıllık su gereksinimi kişi başına ortalama 350 m3 civarındadır. Ancak su kirlenmesi nedeniyle su gereksinim kişi başına 700 m3 değerine ulaşmaktadır. Şuan dünya üzerindeki suyun ancak 13 milyar insana yeteceği düşünülmektedir.

Tüm bu sayısal verilerden de anlaşılacağı üzere dünyada kalan temiz suyumuz her geçen gün daha da değerli hale gelmektedir. Kalan suyumuzun kirlenmesini önlemek adına atık suyumuzu doğaya deşarj etmeden önce arıtmaya tâbi tutmamız gerektiği özellikle son yıllarda tüm dünya otoriteleri tarafından kabul görmüş bir gerçektir.

Bilçev mühendisliğin verdiği hizmetlerin en başında atık su arıtımı gelmektedir.

Atık Su Arıtımındaki Temel Hedefler

Atık su arıtımındaki temel hedef, atık suyun deşarj edildiği ortamlarda halk sağlığına ve ekolojik dengeye olabilecek menfi etkilerin en az düzeye indirilmesidir. Atık su arıtımında gerçekleşen temel aşamalar şunlardır;

  1. Askıdaki katı maddelerin uzaklaştırılması
  2. Zararlı ağır metal ve zehirli bileşiklerin uzaklaştırılması
  3. Biyolojik olarak parçalanabilen organik maddelerin uzaklaştırılması
  4. Alıcı ortam durumuna bağlı olarak azot ve fosforun uzaklaştırılması
  5. Patojenik organizmaların yok edilmesi

Atık su parametrelerinden hangisinin ne derecede arıtılacağı, kanunlar ve yönetmeliklerle tespit olunmaktadır. Alıcı ortamların kirlilik Özümseme kapasitelerine bağlı olarak belirlenen deşarj standartları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilmektedir. Bir akarsuya yapılacak deşarj ile bir deniz ortamına veya bir göl ortamına yapılacak desarj kriterleri değişik olmaktadır.

Arıtılmış sular, eğer sulama suyu olarak kullanılacaksa, sulama suyu standartlarına göre arıtım kademelerinin belirlenmesi gerekmektedir. Endüstriyel atıksular için evsel atıksulara göre tamamen farklı standartlar kullanılmaktadır. Türk Çevre Kanunu'nun "Su Kirliliğinin Kontrolü" Yönetmeliği'nde toplam nüfusa bağli olarak farklı arıtma metotları için evsel atıksu deşarj standartları belirtilmiştir. Aynı yönetmelikte endüstriler için ve deniz ortamına yapılacak atıksu deşarjları için de standartlar yer almaktadır.© Optus 2014